11. Yıllık

11. Yıllık

Giriş

On Birinci Sayı Çıkarken

İçindekiler

Yaz Dönemi Vücut Çalışmaları: Pandomimin Anatomisi

“Stanislavski Sistemi” Aktarım Notları

Kadınlar Meclisi

Oyun Afişi

Program Dergisi

Oyun Fotoğrafları

Kadınlar Meclisi Dramaturji Notları

Oyun Metni

Aristofanes’in On Bir Komedyası

Antik Çağ’dan 1800’e kadar Aristofanes’in Alımlanışı