9. Yıllık

9. Yıllık

Giriş

büo yıllık 9. sayı çıkarken…

İçindekiler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Performans-Eylemlere Yönelik Bir Değerlendirme

Boğaziçi’nde Son Yıllarda Neler Değişti?

Puntila Ağa ile Uşağı Matti Program Dergisi

Puntila Ağa ile Uşağı Matti Oyun Afişi

Puntila Ağa ile Uşağı Matti Oyun Fotoğrafları

Puntila Ağa ile Uşağı Matti Süreç Değerlendirmesi

Yılmaz Onay ile Söyleşi

Brecht’in Puntilası: Marksist Bir Komedi

Brecht’in Puntila Ağa ile Uşağı Matti‘sinde Öykü ve Anlatı Unsurları

Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü Program Dergisi

Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü Oyun Afişi

Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü Oyun Fotoğrafları

Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü Süreç Değerlendirmesi ve Dramaturji Notları

Federico Garcîa Lorca’nın Hayatı, Sanatı ve Tragedyalarına Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakmak

Lorca’nın Son Üç Oyununda Zaman, İroni ve Yadsıma

Federico Garcîa Lorca – Kadınlar ve Cinsel Özgürleşme Sanatı

Metropol ve Garcîa Lorca’nın Kadına Trajik Bakışı

At Program Dergisi

At Oyun Afişi

At Oyun Fotoğrafları

At Süreç Değerlendirmesi

At Dramaturji Notları

“Macar Yazarların Partiye Karşı Verdikleri Mücadele” Aktarım Notları

Macaristan Edebiyat Tarihi – “1. Erken Dönem: Her Ne Pahasına Olursa Olsun Sosyalist Gerçekçilik”

Önsöz

Ondan Neden Hoşlanmıyorum