Aklayıcılar Kongresi 2005

Aklayıcılar Kongresi 2005

 

Aklayıcılar Kongresi temel olarak, entelektüel eleştirisi üzerine kuruludur. Almanca “intellektuell” kelimesini deforme edip Tellekt-Uell-In şekline dönüştürerek baş harflerinden “TUI” sözcüğünü türeten Brecht, oyunda bu sözcüğü en geniş anlamda kullanarak, aydınların kapitalist ve baskıcı bir düzen içinde aldıkları pozisyonlarda nasıl yozlaşabileceklerini ele alır. 1956’da yazılan oyun, Hitler dönemi Almanya’sına güçlü göndermeler içermektedir. Brecht, bir yandan aydınlara eleştiri yöneltirken, bir yandan da içinde yasadığı toplumsal koşullara yönelik eleştirel bir tavır örgütleyerek alternatif bir aydın durusu sergiler. BÜO olarak; siyasi ve mali krizler, manipülasyon teknikleri, kamuoyunu ikna yöntemleri, artık sıradan hale gelen yolsuzluk skandalları gibi güncel temaları içinde barındıran oyunu; mafya ve devlet arasındaki ayrım çizgisinin giderek silikleşmesi, kağıt üzerinde kalan reformlar, militarizasyon, uluslararası siyaset gibi temalarla metnin elverdiği ölçüde güncellemeye gayret ettik. Seyircisinin büyük çoğunluğunu aydın adaylarının oluşturduğu bir üniversite kumpanyası olarak, Aklayıcılar Kongresi ile, “aydın tavrı nasıl olmalıdır?” sorusunu gündeme getirmeyi hedefliyoruz. Aklayıcılar Kongresi bizi aydın kimliğimizi sorgulamaya, varolan konjonktür içinde onurlu bir aydın tavrının nasıl oluşturulabileceğine kafa yormaya ve daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir dünyadan yana ahlaki bir tercih yapmaya çağırıyor.

Oyun
Bertolt Brecht

Metin Düzenleme
BÜO

Reji
Deniz Aydın, Eser Dilsöz, Özgür Eren, Pınar Gümüş, Piri Kaymakçıoğlu

Reji Danışmanları
Bülent Sezgin, Özgür Çiçek

Dekor-Aksesuar
Cihangir Duman, Deniz Aydın, Dilek Çolakel,
Irmak Erdoğan, Nihal Albayrak, Öner Zafer,
Tuğçe Çuhadaroğlu

Kostüm
Duygu Çavdar, Evre Peştereli, Pınar Gümüş,
Sezin Gündoğan

Işık
Eser Dilsöz, Güven Demirel, Mustafa Çiçek

Efekt
Sezin Gündoğan, Evre Peştereli

Afiş Tasarım
Hilmi Atıl Ünal, Öner Zafer

Oyuncu Kadrosu
Ahmet Namuslu, Ayça Günaydın, Burak Akyunak, Cihangir Duman, Deniz Aydın, Didem Karanfil, Dilek Çolakel, Eser Dilsöz, Evrim Akbulut,
Gözde Nur Donat, Irmak Erdoğan,
İlker Yasin Keskin, Mustafa Çiçek,
Nevcan Güngör, Nihal Albayrak, Ozan Uysal,
Öner Zafer, Özgür Bahçeci, Özgür Eren, Pınar Gümüş, Piri Kaymakçıoğlu, Sena Akıncı, Tuğçe Çuhadaroğlu, Volkan Mantu