Deprem 2001

Deprem 2001

 

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları 2000-2001 akademik yılına, MSÜ Oyuncuları ile birlikte hazırladığı ve geçen sene mayıs ayında deneme gösterilerini sergilediği Deprem oyunu ile giriyor. Yaz dönemi çalışmalarında tekrar ele alınan oyuna, o dönemde tamamlanamayan sahnelerin de eklenmesiyle son hali verildi.

Kadrosu ağırlıklı olarak tiyatroya bir veya iki seneden beri devam eden oyunculardan oluşan oyun, kadro açısından deneysel bir eğitim çalışması niteliği taşımaktadır. Kaynak sorunu çeken üniversite tiyatrolarının deneysellikle eğitim çalışmasını iç içe geçirerek, kendi oluşturduğu metinlerden yola çıkmasının alternatif amatör tiyatro pratiği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Deprem, iki farklı üniversite topluluğunun ortak bir çalışma hukuku oluşturmak ve amatör tiyatro alanında dayanışma sergilemek amacıyla bir araya geldiği bir denemedir. BÜO bu oyunda, henüz yeni kurulmuş bir üniversite topluluğu olan MSÜ Oyuncuları’yla ortak bir çalışma süreci içine girerek, MSÜ Oyuncuları’nın ileriki yıllarda kendi başına ayakta durabilecek bir yapı oluşturmasına destek vermektedir. Oyunun kurgusu ve metni, 17 Ağustos İzmit ve 12 Kasım Düzce depremleri ardından gazete ve TV ‘lerde çıkan haberlerden, deprem bölgelerinde bizzat bulunan kişilerin anlattıklarından ve güncel olarak olası İstanbul depremi merkezli tartışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Episodik bir anlatımın kullanıldığı Deprem’de belgesel tarzda işlenen öykü, teatral bir üslupla birleştirilmeye çalışılarak yeni anlatım teknikleri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Oyunun ilk üç episodunda, biri medyatik ve aktüel gelişmelerin ön plana çıktığı diğeri ise gerçek olayların anlatı konusu yapıldığı iki ana eksen bulunmaktadır. Bu ikili yapının anlamı, devlet ve medya tarafından kamuoyunda unutturulmaya çalışılan olayları soğukkanlı ve eleştirel bir şekilde gözden geçirerek, alternatif bir toplumsal hafıza oluşturmaya çalışmaktır.

Oyunun İstanbul episodundaki temel dramaturjik yönelim noktası kamuoyundaki kurbanlık koyun misali kaderci duyarsızlığın had safhaya ulaşmasına ve devletin olası İstanbul depremine yönelik hiçbir ciddi önlem almamasına karşı bir tavır geliştirmektir. Güncelliğini koruması gerektiğini düşündüğümüz Deprem’le, İstanbul’un çeşitli yerlerine ve deprem bölgelerine turneler yapılması planlanmaktadır.

Metin

BÜO-MSÜ Oyuncuları

Metin Düzenleme ve Reji

N. Cihan Aksoy, Özgür Çiçek, Nazan Saner, Bülent Sezgin

Prodüksiyon

Tüm Kadro

Işık

Selin Çanaklı, Erdoğan Çete

Afiş Tasarım

Atıl Ünal, Barış Yeldiren

Oyuncu Kadrosu

Zülfiye Acar, N. Cihan Aksoy, Selin Aydınoğlu, Pınar Akkuş, Selin Çanaklı, Özgür Çiçek, Özgür Eren, Sezin Gündoğan, Gülin Kılçoğlu, Gökçe Karteler, Burcu Müderris, Hande Ortaç, Volkan Özcan, Nazan Saner, Barış Sezgin, Bülent Sezgin, Derya Uzunkale, Atıl Ünal