Oyun Temelli Öğrenmeyle Tiyatro Tarihi Semineri

Hazal Aydın

Mine Nur Şen

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Sezgin “Oyun, Ritüel, Tiyatro ve Drama İlişkisi ve Antik Yunan’dan Rönesans’a Tiyatronun Tarihsel Gelişimi” adlı seminer ile 3 Kasım Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Salonu’nda öğrenci kulüpleriyle buluştu. Etkinlik organizasyonunu Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nün (BÜFK) üstlendiği seminere İstanbul Fen Oyuncuları (İFO) da katılım gösterdi. Seminer bir oyun ile başladı. Bu oyun ile seminerin devamında üzerinde durulacak kavramlara bir ön hazırlık yapılması hedeflendi. Seminerin ilk bölümünde; oyun, ritüel, tiyatro ve drama kavramları üzerinde duruldu. İkinci bölümde ise Antik Yunan döneminden Rönesans dönemine uzanan süreçte tiyatro sanatının tarihsel gelişiminden bahsedildi.

Seminerin ilk kısmında odaklanılan “Oyun nedir?”, “İnsanlar neden oyun oynar?” gibi temel sorulardan yola çıkılarak sosyoloji, felsefe, tarih vb. birçok disiplinin oyun oynamaya dair geliştirdiği teorilerden bahsedildi. Ardından; oyun, ritüel, tiyatro ve drama kavramlarının arasındaki farklardan ve bu kavramların birbirleri ile olan ilişkisinden söz edildi. Seminerin ikinci bölümünde Antik Yunan tiyatrosundan Rönesans tiyatrosuna kadar olan süreçte hangi oyun yazarlarının olduğu, ne tür oyunların yazılıp sahnelendiği ve bulunduğu dönemler içerisinde tiyatronun nasıl bir konuma sahip olduğundan bahsedildi. Sezgin, tiyatronun tarih boyunca içinde bulunduğu döneme ve o dönemin sanata bakış açısına göre “hem yasaklanan hem de desteklenip iktidar tarafından araçsallaştırılan” bir sanat alanı olduğu vurgusunu yaptı.

Seminerin kapanışı da yine bir oyunla yapıldı. Bu oyunda, Bülent Sezgin katılımcılardan seminer boyunca üzerine durulan kavramları ve tartışmaları gruplar halinde posterlere dökmelerini istedi. Seminer sonunda gruplar birbirlerinin posterlerini inceledi.

Öğrencilik yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’na katılarak tiyatro ile tanışan ve mezun olduktan sonra da kültür-sanat faaliyetlerine Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nda devam eden Bülent Sezgin, bu seminer ile dans, müzik ve tiyatro alanlarında çalışmalar yürüten öğrencilere tiyatronun teorik ve tarihsel arka planı ile tanışma fırsatı sundu.

Kaynak: Mimesis Dergi